niedziela, 1 marca 2015

jak arbuz stał się cukiernicą..

*** 
post o tym jak arbuz stał się ceramiczną cukiernicą/post is about it like a watermelon became a ceramic sugar bowl
Marina Style

***
trzy kolory jak u Kieślowskiego: niebieski, biały i czerwony,
prosto, elegancko, klasycznie,
wakacyjnie, morsko, niebiańsko,
Marina Style...

***
three colors as in Kieslowski  movie: blue, white and red,
simple, elegant, classic,
holiday, sea style, heavenly,
Marina Style ...